Gépi glett szórás, Gépi falfestés

Egyedi és különleges gipszkarton megoldások.., Előre gyártott gipszkarton formák ..

Az alábbiakban azt mutatjuk be, hogy milyen szempontok miatt érdemes a gépi glettelést választani.

Fontos tényező a falfelület minősége. Jelenleg több márka is kínál előre kikevert gépi glettet, ezek közül vállalkozásom a Jub termékét használja. A termék előnye, hogy a glett nagyon puha, könnyedén elhúzható és csiszolható. Gépi gletteléssel, illetve szórással szinte hibátlan falfelületet hozhatunk létre, de a végeredmény összefügg a megrendelő igényeivel is.

Jelenleg Mirka csiszolás technológiáját használjuk, amely alkalmazásával karcmentes falat kapunk. A gépi csiszoláshoz használt gép előnye abban rejlik - egyéb körkörös mozgást végző csiszológépekkel szemben - hogy ez a gép rezgő mozgást végez. Munkáink során több csiszológépet is kipróbáltunk többfajta csiszolópapírral, de az igazi áttörést a Mirka gép hozta meg, hiszen általa karcmentes felületet lehet csiszolni.

A gépi glettelést, illetve a gépi glett szórását a Wagner HP30 márkájú géppel végezzük. Kapacitását tekintve akár napi 500-800 négyzetméter is glettelhető vele, a fal osztottságtól függően.

A gépi glettelés után a falat mélyalapozzuk, azt követően pedig az első réteget géppel fújjuk fel. Az új építésű házaknál mindenképpen két réteget javasolunk az első réteget követően. Ilyenkor szükséges egy végső festés, amennyiben a felület sérül vagy koszolódik, akkor ezeknek a rétegeknek az elkészítésével a tulajdonos egy tiszta falfelületű lakásba költözhet be.

Most pedig lássuk a gépi gletteléshez kapcsolódó folyamatokat.

Első lépés a helyszín megtekintése, amelyet egy árajánlat elkészítése követ. Ha a tulajdonos elfogadja az árajánlatot, akkor szakemberként beütemezem a munkát. A gépi gletteléshez, illetve szóráshoz a helyszínt elő kell készíteni, gondolok itt a nyílászárók fóliával történő letakarására, valamint az anyagok leszállítására. Ha betonfelülettel dolgozunk, akkor azt mélyalapozni kell. A sarkokat igény szerint élvédővel látjuk el, spalettákat készítünk. Ezek után következhet ténylegesen a gépi glett szórása, majd simítása. Egy nap száradási időt hagyva a falfelületeket lecsiszoljuk, illetve azokat előkészítjük a festéshez. 

Gépi glettelés eszköze:

Wagner HP 30: Nagyobb gépi glettelő munkákhoz

Titan 1650: Kisebb gépi glettelő, nagyobb festő munkákhoz

Kisebb festési munkák gépi kivitelezése:

Glettelés, Felületi minőségek


A szárazépítési munkák minőségének egyik fontos követelménye a glettelt felület megfelelő, kellően sík, sima és egyenletes kivitelének létrehozása. A gyakorlatban sokszor különböző és gyakorta szubjektív mértékeket alkalmaznak, amelyek az anyag sík volta mellett mindenekelőtt olyan optikai jellemzőkre irányulnak, mint pl. a kartonfelület fugáinak kirajzolódása.

Ennek megfelelően a tervezésnél figyelembe kell venni a felhasználásra kerülő építőanyagokat, azok mérettűréseit és szakszerű kivitelezési lehetőségeit. A gipszkarton építőlemezek beépítésének a DIN 18 181 sz. valamint az ÖNORM B 2206 szabvány vagy a gyártók előírásai szerint kell történnie. Az elkészült felület vizsgálatára a DIN 18 202 és az ÖNORM B 2206 szabványok rendelkeznek, valamint találhatunk utalást erre vonatkozóan az MSZ 7658-2: 1982 sz. szabvány (Építőipari tűrések) rendelkezéseiben is.

A gyakorlatban azonban szubjektív módon, azaz szemrevételezéssel döntik el a megfelelőséget. Amennyiben a glettelt felületek kiértékelésekor vagy átvételekor speciális fényviszonyokat veszünk igénybe, pl. rávetülő természetes fény vagy mesterséges megvilágítás, akkor a szárazépítési munka egyértelmű értékelését csak a glettelési munkák kivitelezése előtt meghatározott fényviszonyok esetére szabad értelmezni. A fényviszonyokról a szerződésben kell megállapodni. Szükséges előre meghatározni a felületkész falak, falborítások, álmennyezetek sík voltának tűrésére vonatkozó elvárásokat az alábbi négy alapvető minőségi fokozat szerint:

 1. minőségi fokozat (Q1) Alap glettelés
 2. minőségi fokozat (Q2) Normál glettelés
 3. minőségi fokozat (Q3) Speciális glettelés
 4. minőségi fokozat (Q4) Különleges glettelés

A kivitelezési fokozatoknak megfelelően a kívánt glettelést, illetve a felületi minőség elérendő állapotát, szükség esetén a kivitelezés módját rögzíteni kell és arról a szerződésben kell megállapodni. Amennyiben a kiírásban semmiféle adat sincs a glettelésről, akkor mindenkor a 2.minőségi fokozat Q2 (normál glettelés) érvényes, mint megállapodás szerinti minőség. A következő felületi bevonatokra vonatkozó alkalmassági útmutatások a Q2, Q3 és Q4 minőségi fokozatok vonatkozásában irányadónak tekinthetők. Egyedi esetekben a tervezésnél és a kiírásnál az előírt záró bevonat speciális tulajdonságait és megjelenését kell figyelembe venni. A kiírásokban és szerződésekben többször előforduló fogalmak, mint pl. "festésre kész", "festésre előkészített" vagy "felületkész" meghatározások műszakilag nem pontosan definiált kifejezések, ezért teljességgel alkalmatlanok az elvégzendő kivitelezési munka minőségének meghatározására. Ez ellentmond az EU idevonatkozó irányelvének, amely szerint a szerződésben az építőipari szolgáltatás és a teljesítés leírásának egyértelműnek és kimerítőnek kell lennie.
Olyan felületeknél, amelyekkel szemben nem állítanak optikai követelményt, elegendő az alap glettelés

(Q1). 1 minőségi fokozat: alap glettelés

Az 1. minőségi fokozat szerinti glettelés az alábbiakat foglalja magába:

 • a gipszkartonok illesztő fugáinak kitöltése
 • a rögzítő elemek látható részeinek átsimítása

A kiálló glettelő anyagot le kell simítani. A szerszám okozta sérülések, barázdák, sorják
megengedettek. Az alap glettelésbe beletartozik a fugaerősítő csíkok behelyezése, amennyiben a megválasztott glettelési technológia (glettelő anyag, a lapok élformája) ezt előírja.Ezen túlmenően fugatakaró csíkokat kell berakni, amennyiben az szerkezeti okokból szükséges.Többrétegű borításnál az alsó kartonrétegnél elegendő, mindazonáltal szükséges is az illesztési fugák kitöltése a hanggátlási- és tűzvédelmi követelmények teljesítéséhez.
A rögzítő elemek átsimításáról az alsó kartonrétegeknél el lehet tekinteni. Olyan felületeknél, amelyeket hidegburkolattal látnak el, elegendő a fugák kitöltése. A simítást
ugyanúgy el kell kerülni, mint a glettelő anyag oldalirányú elhúzását a közvetlen fugaterületről.Az így létrehozott felületek további felületképző vagy burkoló munkát igényelnek,önmagukban nem alkalmasak végleges felület alkotására.

Q2 2. minőségi fokozat: normál glettelés

A 2. minőségi fokozat szerinti glettelés a normál glettelésnek felel meg, és ez igazodik a fal- és mennyezeti felületek megszokott követelményeihez. A glettelés célja az, hogy biztosítsa fokozatmentes átmenetet a fuga és az építőlemez felülete között. A gipszkarton lapok hézagait a felülettel színelve zárja, és legfeljebb egy további munkamenetben lehetőséget adjon a fokozatmentes átmenet kialakítására. A gipszkarton lapok felületén nem lehet felesleges hézagoló anyag. Minden hézagolt felület sima, glettvas nyomoktól, sorjától mentes kell hogy legyen. Minden rögzítő elem legalább két munkamenetben hézagolt.
Érvényes mindez a belső- és külső élekre, valamint csatlakozásokra is. A hézagolás minden esetben legalább két lépésben történik. Az első lépésben az illesztések kitöltését, a második lépésben az illesztés teljes szélességű kiegyenlítését végzik el, ezáltal válik a felület síkká. (síktűrést lásd. 2. táblázat 1. sora szerint)

A 2. minőségi fokozat szerinti glettelés az alábbiakat foglalja magába:

 • alap glettelés (Q1)
 • utósimítás (másodolás, csiszolás), a kartonfelülettel való fokozatmentes átmenetet eléréséig.

Az így létrehozott felületek a következő felületképző anyagok fogadására alkalmasak:

 • közepesen és durván strukturált tapétákhoz, mint pl. durvarost tapéták (RM vagy RG szemcsézet)
 • matt (nem fényes) bevonatokhoz, festékekhez amelyeket strukturáló görgővel visznek el
 • vakolatokhoz (vékonyvakolat 1 mm-t meghaladó szemcseméret, maximális szemcsenagyság esetén), amennyiben azokat a vakolat gyártója a mindenkori gipszkarton rendszerhez jóváhagyja.
 • hideg burkolatokhoz.

Amennyiben a 2. minőségi fokozat szerinti normál glettelés választják tapéták, festés alapjaként, nem lehet kizárni a különösen a surló fény hatására jelentkező kirajzolódásokat. Ezen hatások csökkentését a 3. minőségi fokozat (speciális glettelés) szerinti felületképzéssel lehet elérni. A 2. minőségi fokozat szerinti glettelést tartalmazzák a szárazépítési munkák munkaidő normái. Az ennél magasabb minőség elérése többlettevékenységnek számít, és önállóan kell kalkulálni.

Q3 3. minőségi fokozat: speciális glettelés

Igényes felületeknél pótlólagos, az alap- és normál glettelésen túlmenő munkafolyamatra van szükség.A speciális glettelésnél a hézagolás minden esetben legalább három lépésben történik. Az első lépésben a fugák kitöltését, a második lépésben az illesztések teljes szélességű kiegyenlítését végezik el, míg a harmadik munkamenetben a fugák széles kihúzása történik, így a felület síkká válik. Ugyanez érvényes a rögzítő elemekre, a belső- és külső élekre, valamint csatlakozásokra is.

A 3. minőségi fokozat szerinti glettelés az alábbiakat foglalja magába:

 • normál glettelés (Q2)
 • a fugák széles hézagolása, csiszolása, valamint a fennmaradó felület egyenetlenségeinek szükség szerinti simítása

Az így létrehozott felületek a következő felületképző anyagok fogadására alkalmasak:

 • finoman strukturált tapétákhoz
 • matt, strukturálatlan bevonatokhoz, festékekhez
 • vakolatokhoz, (vékonyvakolatok amelyek szemcsenagysága, maximális szemcsemérete nem haladja meg az 1 mm-t), amennyiben azokat a vakolat gyártója a mindenkori gipszkarton rendszerhez jóváhagyja.

Súrló fény esetén speciális glettelésnél sem lehet teljesen kizárni a kirajzolódásokat. Az ilyen kirajzolódások foka és terjedelme a normál gletteléssel szemben sokkal csekélyebb.
A speciális hézagolással, simítással ellátott felületek jellegét és követelményeit külön megállapodásban kell meghatározni. A Q3 minőség elérését a szerződésnek rögzítenie kell.

Q4 4. minőségi fokozat: különleges glettelés

Ahhoz, hogy a glettelt felülettel szemben támasztott legmagasabb esztétikai követelményt is teljesítsük, az alábbi technológiák állnak rendelkezésünkre: teljes felületű glettelés, vagy a teljes felület stukkózása. A speciális gletteléstől (Q3) eltérően itt a teljes kartonfelület egy átmenő simítással van lefedve. Különleges igényeket kielégítő felületek esetén, pl. vászon és lakktapéták, fotótapéták, ill. csillogó vagy matt felületképzéseknél és különleges fényviszonyoknak kitett felületeknél (pl. súrló fény), a gipszkartonlapok hézagait a felülettel színelve be kell zárni, és a teljes felületre egy vagy több munkamenetben külön erre a célra készült finom glettelő anyagot kell felhordani. Az egész felületnek simának, glettvas nyomoktól és sorjától mentesnek kell lenni. A hézagoló anyagtól, a hézagképzéstől, a kézi vagy gépi kiviteltől, illetve a felülettel szemben támasztott követelményektől függően több lépésből állhat a munkamenet. Szabályosan végezve a kiegyenlítést mindegyik lépés után fel kell csiszolni a felületet.

A 4. minőségi fokozat az alábbiakat foglalja magába:

 • normál glettelés (Q2)
 • a fugák széles kihúzása, valamint a teljes felület áthúzása és lesimítása egy arra megfelelő
  anyaggal (legfeljebb 3 mm rétegvastagságig)

Az így létrehozott felületek a következő felületképző anyagok fogadására alkalmasak:

 • sima vagy strukturált tapétákhoz fényezéssel, pl. selyem-, fém- vagy viniltapétákhoz
 • lazúrokhoz vagy más bevonatokhoz közepes fényig
 • fényes stukkózáshoz vagy más nagy értékű simítási eljáráshoz.
 • súrolt fény vagy más különleges megvilágításokhoz

Olyan felületképzés, amely ezen osztályozás szerint a legmagasabb követelményeket teljesíti, minimálisra csökkenti a kartonfelület és a fugák kirajzolódásának lehetőségét. Kedvezőtlen fényhatások sem ronthatják lényegesen a kész felület megjelenését. Nem kívánatos optikai hibákat (pl. váltakozó satírozások a felületen, vagy minimális helyi sérülések) természetesen nem lehet teljesen kizárni, mivel a fénybehatások széles tartományban változhatnak, ám azok pontos meghatározása esetén erre is fel lehet készíteni a felületet.

Mindemelet ügyelni kell a szakszerű kivitelezés lehetőségeinek határaira. A további felületképzési (festések, bevonatok) munkálatok abban az esetben kezdhetők el, ha a hézagolt illesztések és felületek mindenütt kiszáradtak. A különleges hézagolással, simítással ellátott felületek jellegét és követelményeit külön megállapodásban kell meghatározni. A Q4 minőség elérését a szerződésnek rögzítenie kell.

Munkáink során sikerült elérnünk ezen glettelési minőségek elsajátítását és maximális kivitelezését!

Forrás