Hőszigetelés Mosonmagyaróvár és 20 km-es körzetében

Tűzvédelmi szempontok és a homlokzati hőszigetelés

A hőszigetelés tűzvédelmi szempontból is fontos kérdés. Törvényi szabályozása nagyon kiterjedt, mégis gyakran fordulnak elő súlyos kivitelezési hibák. Vegyük sorra az előírásokat a homlokzati szigetelés vonatkozásában -a használt alapanyagokat, illetve a beépítés módját tekintve - az Országos Tűzvédelmi Szabályzat (OTSZ) alapján!

Ki vonható felelősségre?

Erre ad választ a 305/2011/EU rendelet. A rendelet leszögezi, hogy a homlokzati hőszigetelő rendszerek készletnek minősülnek, és ezekért a forgalmazó gyártó minőségben felelős. De felvetődik a kérdés, hogy mi történik akkor, ha olyan elemeket építenek be a kivitelezők, melyek nem megfelelőek a szigetelőanyaghoz? Ezt általában a takarékossági megfontolás idézi elő. Az így kialakított szigetelés már nem minősíthető rendszernek, a felelősség így a kivitelezőre hárul, vagyis arra a személyre, aki eltér az előírásoktól, illetve a szükséges alapanyagok felhasználásától.

Tapasztalatok szerint a hőszigetelő rendszerek időtállóságát, tartósságát és nem utolsósorban hatékonyságát nem kizárólag a megfelelő alapanyagok határozzák meg, hanem a beépítés mikéntje is. A szakértelem tehát elengedhetetlen tényező. Az úgynevezett alkalmazástechnikai útmutatók felelősek azért, hogy a kivitelezéshez minden szükséges információ eljusson a szakemberekhez. Hazánkban a Magyar Építőkémia és Vakolatszövetség által kiadott műszaki irányelvek után érdemes tájékozódni. Ezek letölthetőek a világhálóról a MEVSZ honlapjáról. Természetesen ezek az irányelvek az OTSZ előírásaival nem állhatnak ellentétben, szervektől függetlenül azonos előírásoknak kell érvényesülniük.

Nemzeti Műszaki Értékelés (NMÉ)

Ez a dokumentum azokat a paramétereket tartalmazza, amelyek az alkalmazott anyagokra, valamint a kivitelezés előírásaira vonatkozóan vannak érvényben. Ez azért fontos, mert az uniós és a hazai szabályozás több ponton is eltér egymástól. A homlokzati hőszigetelés esetében két szempont bír kiemelt jelentőséggel: a tűzvédelmi osztályba sorolás, illetve a homlokzati tűzterjedés vizsgálata.

  • A tűzvédelmi osztályba sorolás esetén egy betű-szám kombinációról van szó. Ez a szerkezet éghetőségéről, füstfejlesztéséről és égve-csepegési tulajdonságairól tájékoztat.
  • A homlokzati tűzterjedés vizsgálata: arról ad információt - percben kifejezve -, hogy milyen gyorsan terjed a tűz. A vonatkozó jogszabályok értelmében az előre megadott értékig felel meg a homlokzati szigetelő rendszer a felé támasztott követelményeknek.

Figyelembe kell venni a tűzterjedési határértéket is, mely arról informál, hogy egy hőszigetelő rendszer pontosan milyen épületmagasságig építhető be. Rendszerint a szintek számának függvényében adják meg az erre vonatkozó követelményeket.

A fent leírtak azonban csak akkor érvényesülhetnek, ha a kivitelezés a Nemzeti Műszaki Értékelés által előírt módon történik. A tapasztalatok sajnos azt mutatják, hogy sok az olyan típushiba, amely rontja a tűzvédelmi teljesítményt. Például a pont-perem rendszer elhanyagolása, vagy a nem megfelelő vastagságban beépített fedőréteg alkalmazása.

Országos Tűzvédelmi Szabályzat (OTSZ)

2020. januárjától lépett életbe az OTSZ legújabb verziója. Ez igyekezett néhány korábbi fogalmat pontosabban leírni, valamint a homlokzati hőszigetelő rendszerekkel kapcsolatban is több változtatást tartalmaz. A szabályzat VI. fejezete tárgyalja részletesen a tűzterjedés elleni védelmet, amelyben kifejezetten a homlokzati rendszerekre vonatkozó rész is megtalálható.

Részletes információkat találunk az OTSZ-ben arra vonatkozóan, hogy az épületek számától függően milyen homlokzati tűzterjedési határértékkel és milyen tűzvédelmi osztályba sorolható hőszigetelő rendszer építhető be az adott ingatlanba. Érdemes tehát megjegyezni, hogy az ingatlan felújításakor csak olyan rendszer építhető be a hőszigetelés során, amely pontosan megfelel az intézet által kiállított dokumentumnak. Fontos tudni, hogy az OTSZ-ben korábban jelen levő egyes szabályozások átkerültek a Tűzvédelmi Műszaki Irányelvekbe is, tehát a két szabályzati rendszer szorosan összefügg egymással.

Milyen anyagot használjunk, ha félünk a tűzveszélytől?

A homlokzati hőszigetelő rendszerek esetében a kőzetgyapot szigetelést érdemes választani, mivel annak nincs tűzterjedése. Olvadáspontja pedig több, mint 1000 Celsius fok.
Fontos figyelni a szintenkénti kőzetgyapot felhasználásra, valamint a passzív tűzvédelemre is.

Levonva a következtetéseket állíthatjuk, hogy a homlokzati hőszigetelő rendszerek tűzvédelmi szempontokat figyelembe véve kiemelt jelentőséggel bírnak. A homlokzati hőszigetelő rendszereknek feladatuk tehát a kellemes mikroklíma biztosításán túl a tűzvédelmi szempontból megkövetelt biztonság fenntartása is. 

Ajánlat kérés külső hőszigetelésre